លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មនុស្សជម្លៀសខ្លួន)

Oxfam៖​​វិបត្ដិ​អាកាសធាតុ​​បង្ខំ​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជម្លៀស​ខ្លួន​​២០​លាន​នាក់​​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ