លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មណ្ឌលសំចត)

 កម្ពុជា​-​ថៃ ​បង្កើត​មណ្ឌល​​សំចត​ សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ​​ដោយ​អំពើ​ជួញដូរ​ នៅ​ប៉ោយប៉ែត​​