លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតពូជឈើ)

 កម្ពុជា​-​ចិន​គ្រោង​ចំណាយ​៥.៥​លាន​ដុល្លារ បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​បង្កាត់​ពូជឈើ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ