លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាតំបន់អង្គរ)

​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០១៩​​ចំណូល​លក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​តំបន់​អង្គរ​ថយចុះ​​