លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ភាពអនុគ្រោះ)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ទំនិញជាង៩ពាន់មុខ នៅតែទទួលបានភាពអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុប

 លោកហ៊ុនសែន៖កម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដោះដូរជាមួយភាពអនុគ្រោះណាទាំងអស់

កម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិ ទៅដោះដូរជាមួយជំនួយ ឬភាពអនុគ្រោះណាមួយឡើយ

 លោក​ហ៊ុន សែន ស្នើ​អន្តរជាតិ​គិត មុន​ដក​ភាពអនុគ្រោះ​ពី​កម្ពុជា​និង​រដ្ឋ​ក្រីក្រ​ដទៃទៀត​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ