លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រ​)

ព្រះមហាក្សត្រ​​និង​សម្តេចម៉ែ​​យាង​ទត​​ខ្សែភាពយន្ត​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​លើក​​ទី​មួយ​​