លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្រះនាង​អ៊ុ​ប៊ុល​រតនា)

ព្រះ​នាង​ម្ចាស់​​អតីត​​បេក្ខជន​​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ថៃ​​ចូលរួម​មង្គលការ​​កូន​លោក​ថាក់​ស៊ីន​