លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្រះចៅជប៉ុន)

ព្រះមហាក្សត្រ​យាង​ចូលរួម​ពិធី​រាជាភិសេក ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​ថ្មី​របស់​ជប៉ុន​