លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្យុះ​ទីហ្វុង)

មនុស្ស​ស្លាប់​​ដោយសារ​​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​នៅ​ជប៉ុន​​កើន​ដល់​​ជាង​៧០​នាក់​

មនុស្ស​ស្លាប់​​ដោយសារ​​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​នៅ​ជប៉ុន​​កើនឡើង​​ដល់​​ជាង​៣០​នាក់​

ជប៉ុន​​នឹង​លុបចោល​​ជើងហោះហើរ​​ក្នុងស្រុក​​១,៥០០​​ដោយសារ​​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​

មនុស្ស​ស្លាប់​​ដោយសារ​​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​នៅ​ជប៉ុន​​កើន​ដល់​​៤​នាក់​​របួស​ជាង​​១២០​នាក់​

ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​ត្រា​មី​​វាយប្រហារ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​​ស្លាប់​និង​របួស​​ជាង​១០០​នាក់​