លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្យុះទីហ្វុងChaba)

ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​Chaba​​កំពុង​បោកបក់​ឆ្ពោះ​ទៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​