លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្យុះទីហ្វុង​វាយប្រហារតៃវ៉ាន់)

មនុស្ស​ស្លាប់​​និង​របួស​ជិត​២០០​នាក់​​ដោយសារ​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​​វាយប្រហារ​កោះ​តៃវ៉ាន់​