លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្យុះទីហ្វុងនៅចិន)

ក្រោយ​វាយប្រហារ​​តៃវ៉ាន់​​ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​​Meranti​​បន្ដ​វាយប្រហារ​​លើ​ប្រទេស​ចិន​