លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព្យុះទីហ្វុងនីដា)

ព្យុះ​ទី​ហ្វុង​Nida​​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​​ដល់​មនុស្ស​​ជិត​៥​សែន​នាក់​​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​