លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ព័ត៌មាន)

កម្ពុជា​បដិសេធ​ព័ត៌មាន​ថា​មាន​ជនជាតិ​វៀតណាម​៣​នាក់​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចេញពី​កម្ពុជា​