លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពួកតាលីបង់)

 អាមេរិក​និង​ពួក​តា​លី​បង់ បន្ត​ការចរចា​បញ្ចប់​ជម្លោះ១៨ឆ្នាំជាមួយគ្នា

មេដឹកនាំ​​តា​លី​បង់​​សង្ស័យ​ថា​ស្លាប់​​នៅក្នុង​ការ​វាយប្រហា​រ​រ​បស់​អាមេរិក​