លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពិធីស្រង់ព្រះ)

 តើ​ពិធី​ស្រង់​ព្រះ​ ដែល​ពុទ្ធបរិស័ទ​​និយម​ប្រតិបត្តិ​​ក្នុង​រដូវចូលឆ្នាំ​ មាន​តាំង​ពី​ពេលណា​មក​?​

 ពិធី​ស្រង់​ព្រះ​ជម្រះ​នូវ​មន្ទិល​សៅហ្មង​ក្នុង​ឆ្នាំ​ចាស់​ឆ្លង​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ