លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា)

 អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ធម្មការ​៖ កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​វិសាខបូជា​តាំងពី​ឆ្នាំ​២៣៤​នៃ​ព​.​ស​