លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ពន្យារពេលបោះឆ្នោត)

ហុងកុង​ប្រកាស​ពន្យារពេល​បោះឆ្នោត​ដោយសារកូ​វីដ​១៩

បរិបទ​​នយោបាយ​​បែបនេះ ​គួរ​ពន្យារពេល​ ការបោះឆ្នោត​ ឬទេ​?​