លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់)

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ចាប់ពី​ច្រមុះជ្រូក​ស្ទឹងមានជ័យ​ដល់​រោងចក្រ​ស្រា​បៀ​កម្ពុជា​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្តកណ្តាល​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កុម្ភៈ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ