លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់)

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣ ដល់​ទី​៦ ខែវិច្ឆិកា​

អគ្គិសនី​ជាតិ​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​បី​ថ្ងៃ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​៣​ថ្ងៃ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

រដ្ឋាករទឹក​ភ្នំពេញ​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ក្នុង​សង្កាត់​ស្រះចក និង​សង្កាត់​វត្ត​ភ្នំ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​កណ្តាល និង​ព្រៃវែង​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី​​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​កណ្តាល និង​ព្រៃវែង​

អគ្គិសនី​ខេត្ត​សៀមរាប​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​

​រដ្ឋាករទឹក​​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​​នៅ​ពីរ​តំបន់​​ក្នុង​ក្រុង​​ភ្នំពេញ ​

អគ្គិសនី​ខេត្ត​សៀមរាប​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​រយៈពេល​៨​ថ្ងៃ​

​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​នឹង​ត្រូវផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​កណ្តាល និង​ព្រៃវែង​

តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​ត្រូវ​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែកក្កដា​

អគ្គិ​ស​នី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ត្រូវបាន​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែមិថុនា ចាប់ពី​ម៉ោង​៨​ដល់​១១​ព្រឹក​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា​អគ្គិសនី​ព្រៃវែង​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​រយៈពេល​០៤​ម៉ោង​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៩​ដល់​ថ្ង​ទី​១២ ខែ​មិថុនា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​ឧសភា អគ្គិសនី​កំពង់ចាម​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២​និង​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ឧសភា ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

ថ្ងៃនេះ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម និង​ក្រចេះ​

ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​​ទឹក​​ចាប់ពី​​ច្រមុះជ្រូក​​ស្ទឹងមានជ័យ​​ដល់​​រោងចក្រ​​ស្រា​បៀ​​កម្ពុជា​​នៅ​​យប់​​ថ្ងៃស្អែក​​

រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ចាប់ពី ច្រមុះជ្រូក​ស្ទឹងមានជ័យ ដល់​រោងចក្រ​ស្រា​បៀរ​កម្ពុជា​

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ