លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី)

ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅក្រុងព្រះសីហនុ ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង

ពី​ថ្ងៃទី​០៧​ដល់​ថ្ងៃទី​០៩ មិថុនា នឹងមាន​ការផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​មួយចំនួន

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ