លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្លូវជាតិលេខ៤៨)

ស្លាប់៤នាក់ភ្លាមៗករណីរថយន្តបុកគ្នានៅផ្លូវជាតិលេខ៤៨

 រដ្ឋមន្ត្រី​៖ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤៨​ត្រូវបាន​បញ្ចប់​ការងារ​ជួសជុល​ថែទាំ​ទាំងស្រុង​

 លោក​ស៊ុន​ចាន់ថុល​៖ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤៨​គ្រោង​បញ្ចប់​ការជួសជុល​បឋម​មុន​បុណ្យ​សមុទ្រ​

ក្រសួង​សាធារណការ ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ​៧៥​លាន​ដុល្លារ​ជួសជុល​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤៨

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ