លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្លូវខូច)

 លោក​ស៊ុន ចាន់ថុល​នឹង​ជំរុញ​ការជួសជុល​ផ្លូវ​ទាំង​២២​ខ្សែ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ឲ្យបាន​លឿន​

 ក្រសួង​សាធារណការ​នឹង​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័​ន្ធ​APP​ថ្មី​ដើម្បី​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ងាយស្រួ​ល​រាយការណ៍​ពី​ផ្លូវ​ខូច​ ​