លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្ទុះរោងចក្រគីមី)

មនុស្ស​ស្លាប់​​ដោយសារ​​​​ផ្ទុះ​រោងចក្រ​គីមី​​នៅ​ចិន​​កើន​ដល់​​ជាង​៦០​នាក់​

មនុស្ស​ស្លាប់​​ដោយសារ​​​ផ្ទុះ​រោងចក្រ​​គីមី​​នៅ​ចិន​​កើន​ដល់​​ជាង​៤០​នាក់​

ផ្ទុះ​រោងចក្រ​​គីមី​នៅ​ចិន​​សម្លាប់​មនុស្ស​​១៩​នាក់​​របួស​១២​នាក់​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ