លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ផ្ដាច់ចំណងការទូត)

តៃវ៉ាន់​​ផ្ដាច់ទំនាក់​ទំនង​​ជាមួយ​​ប្រទេស​ដែន​​កោះ​មួយ​​ព្រោះ​​ងាក​​ទៅរក​ចិន​