លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រេះកែងជើង)

ថ្នាំ​អាស្ពីរីន​និង​ក្រូចឆ្មារ ជួយ​បំបាត់​បញ្ហា​កែងជើង​ប្រេះ​និង​ធ្វើឲ្យ​ស្បែក​ទន់​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ