លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ)

 រដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​តួលេខ​ប្រាក់ខែ​មន្ត្រីរាជការ ដែល​ត្រូវ​ដំឡើង​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០

លោក​ហ៊ុន សែន​៖ ប្រាក់ខែ​មន្ត្រីរាជការ មិន​ដែល​យក​លុយ​ពី​បរទេស​ទេ​

រដ្ឋាភិបាល​​គ្រោង​​ចំណាយ​៥​លាន​ដុល្លារ​​សម្រាប់​ដំឡើង​ប្រាក់ខែ​មន្ត្រីរាជការ​ឆ្នាំ​២០១៩​​​

 លោក​ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់​ពី​ការបើក​ប្រាក់ខែ​មន្ត្រីរាជកា​រ​ពី​ខែ​កញ្ញា​-​វិច្ឆិកា​