លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប្រជាប្រិយលោកសមរង្ស៊ី)

 តើ​ប្រជាប្រិយ​​លោក​សម រង្ស៊ី ​កើនឡើង​ឬ​ធ្លាក់ចុះ​ ក្រោយពី​បរាជ័យ​ ចូល​ស្រុក​មិនបាន​?​