លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត)

លោក​Maduro​ចោទ​​អតីត​ប្រធានាធិបតី​​កូឡុំប៊ី​ថា​​ប៉ុនប៉ង​​សម្លាប់លោក​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ