លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ប៉ាពួញូហ្គីណេ)

 ប៉ាពួ​ញូ​ហ្គី​ណេ​ធ្លាក់​ក្នុង​វិបត្តិនយោបាយ ខណៈ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្តូរ​ចិត្តលែង​ចុះ​ចេញពី​តំណែង​វិញ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ