លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បើកហាងនៅចិន)

Apple​បើក​ហាង​​នៅ​ចិន​​ឡើងវិញ​​មួយចំនួន​​ក្រោយ​បិទ​​ព្រោះ​ផ្ទុះ​​វីរុស​កូរ៉ូណា​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ