លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បិទរោងចក្រ)

 រោងចក្រ​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​បិទទ្វារ​ដោយសារ​បញ្ហា​វី​រ៉ុស​កូរ៉ូណា​?

 បិទ​រោងចក្រ​បញ្ហា​មកពី“កូរ៉ូណា​វីរុស​” រឺ​មក​ពី“EBA”?

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ