លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បិទការធ្វើដំណើរ)

បិទ​ការធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​ពី​ខេត្ត​មួយ​ទៅ​ខេត្ត​មួយ រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ម៉ោង​១២​យប់​នេះ​ទៅ​