លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បន្លែ​គីមី)

បន្លែ​គីមី​៖​​ស្ថាបនិក​​គណបក្ស​មូលដ្ឋាន​ ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​​បញ្ជូន​អ្នកជំនាញ​​ជួយ​កសិករ​​ជាជាង​​ដាក់បន្ទុក​​

លោក​ហ៊ុន សែន​ស្នើ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើពហិការ​កុំ​ទិញ​បន្លែ​គីមី​ជាជាង​បន្ទោស​តែ​រដ្ឋាភិបាល​

បន្លែ​គីមី និង​គ្មាន​គីមី​ ពិបាក​​បែងចែក​​តែមាន​​វិធី​​សាមញ្ញ​​អាច​​សម្គាល់​​បាន​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ