លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បន្លែធម្មជាតិ)

 កសិករ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ដាំ​បន្លែធម្មជាតិ​ផ្គត់ផ្គង់​មិន​គ្រប់​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​

វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការមើល​បន្លែធម្មជាតិ​រឺ​គីមី​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ