លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បណ្ណក្រីក្រ)

ក្រសួង​ផែនការ​ផ្តល់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ពីរ​ខ្សែ​ដើម្បី​រង់ចាំ​ដោះស្រាយ​ការងារ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ