លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បញ្ជីបោះឆ្នោត)

គ​.​ជ​.​ប សម្រេច​ឲ្យប្រើ​ប្រាស់​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​

គ​.​ជ​.​ប៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​៨​លាន​នាក់ មានឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ