លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (បង្រួប​បង្រួម​​ជាតិ)

 បង្រួប​បង្រួម​​ជាតិ​​ក្នុង​រូបភាព​​ដើម្បី​​«​អំណាច​»​?​

លោក​កឹម សុខា​៖ ​“​ខ្ញុំ​នឹង​សម្តេច​ហ៊ុន សែន​​មាន​គោលបំណង​​ដូចគ្នា​ គឺ​​បង្រួប​បង្រួម​​ជាតិ​​”​