លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នីការ៉ាហ្គ័រ)

រដ្ឋាភិបាល​នី​កា​រ៉ា​ហ្គ័​រ ដោះលែង​អ្នកទោសនយោបាយ​ខ្ទង់រយ​នាក់ ក្រោយបក្សប្រឆាំង​គំរាម​

នី​កា​រ៉ា​ហ្គ័​រ​​យល់ព្រម​​ដោះលែង​​អ្នកទោស​​ជា​ក្រុម​ប្រឆាំង​​ជាង​៧០០​នាក់​