លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (និយ័តករទូរគមនាគមន៍)

ស៊ីម​កាត​ជាង​១៩​លាន​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​នៅ​កម្ពុជា​

 ម្ចាស់​​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​​នឹង​​ប្រឈម​​ផ្លូវ​ច្បាប់​​បើ​​បន្ត​​ឱ្យ​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​ស៊ីម​​កាត​​គ្មាន​​អត្ត​សញ្ញាណ​​

 អ្នក​​ប្រើ​​ប្រាស់​​​ស៊ីម​​​កាត​​​ទូរ​សព្ទ័​​ទាំង​​​មាន​​​និង​​​គ្មាន​​​អត្ត​​សញ្ញាណ​​​ប័ណ្ណ​មាន​ចំនួន​​ជាង​​១៨​​លាន​​នាក់​​

និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ព្រមាន​ដកហូត​អាជ្ញា​បណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន និង​អង្គការ​ចំនួន​៥

 និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​ព្រមាន​ការសាងសង់​ហេ​ដ្ឋា​រចនាសម្ពន្ធ័​ទូរគម​នាគម​ន៍​បង្ក​ភាព​រញ៉េរញ៉ៃ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ