លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាំចេញជ័រកៅស៊ូ)

​១០​ខែ​​ឆ្នាំ​២០១៩​​​កម្ពុជា​នាំចេញ​ជ័រកៅស៊ូបាន២៦៦លានដុល្លារ​​កើន​ជាង​២០%​

រយៈពេល​៨​ខែ​ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​ កម្ពុជា​ទទួលបាន​​២០០​លាន​ដុល្លារ​ ពី​ការនាំចេញ​​ជ័រកៅស៊ូ​​

៦​ខែ​ឆ្នាំ​នេះ កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​ជ័រកៅស៊ូ​ជាង​១០​ម៉ឺន​តោន​កើន​២៤%

១០​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨​កម្ពុជា​ទទួល​ចំណូល​ពី​ជ័រកៅស៊ូ​ចំនួន​២១៨​លាន​ដុល្លារ​

រយៈពេល៧ខែ កម្ពុជារកចំណូលបានជាង១៤០លានដុល្លារពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ