លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់)

 លទ្ធផល​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​៣​ថ្ងៃ​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នេ​ប៉ា​ល់នៅ​កម្ពុជា​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ