លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន)

 លោក​អាបេ ទូល​ព្រះមហាក្សត្រ​ថា ជប៉ុន​គាំទ្រ​ចំពោះ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុជា​

លោក​ហ៊ុន សែន​ ប្រាប់ទូតជប៉ុន​ឲ្យបកស្រាយ​ រឿង​ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន​ស្តីបន្ទោស​ឲ្យលោក​