លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា)

សូម​ប្រយ័ត្ន​!​សារ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទូរស័ព្ទ​បោកប្រាស់​!

 នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា បដិសេធព័ត៌មាន​ឃាតកម្ម​ក្នុង​ផ្សារ​អ៊ី​អន​២