លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង)

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងប្រាប់ វិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងណែនាំវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មី

 ​នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​ជំងឺឆ្លង​​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំងឺអេបូ​ឡា​​

 នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺឆ្លង​​ប្រកាស​វិធានការ​​បង្ការ​បញ្ហា​សុខភាព​នា​រដូវក្តៅ​​

CDC​​​​ក្រើនរំលឹក​​​​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​សុខភាព​​អំឡុងពេល​​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​​

 ជំងឺ​ចំនួន​​២​​បាន​​ផ្ទុះ​ឡើង​​នៅ​​ប្រទេស​​កុង​ហ្គោ​ និង​​មជ្ឈឹម​​បូ​ព៌ា​ ក្រសួង​​ឱ្យ​​ពល​រដ្ឋ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​

ក្រសួង​សុខាភិបាល ប្រកាស​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំងឺឆ្លង​ក្នុង​រដូវ​ទឹកជំនន់