លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី)

 ADB​ផ្តល់​ជិត​$៨​លាន​អភិវឌ្ឍ​ឧទ្យាន​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​កម្លាំង​១០០​មេហ្គា​វ៉ាត់​នៅ​កម្ពុជា​

ADB ផ្ដល់​កម្ចី​​៧០​លាន​ដុល្លារ ​ដើម្បី​បង្កើន​​ប្រសិទ្ធភាព​​គ្រប់គ្រង​​ប្រព័ន្ធ​​គមនាគមន៍​​នៅ​កម្ពុជា​​