លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទឹកជ្រោះ)

ភ្ញៀវទេសចរ​​ផ្អើល​ទៅ​មើល​​ទឹកជ្រោះ​​Hukou​​នៅក្នុង​ខេត្ដ​Shanxi

រឿង ទឹកជ្រោះចំឡែក