លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទីក្រុងព្យុងយ៉ាង)

លោក​ត្រាំ​ថា​មិន​ទៅ​ព្យុងយ៉ាង​ពេលនេះ​ទេ តែ​នឹង​ទៅ​នៅវេលា​សមស្រប​ណាមួយ​