លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់)

ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ​ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

ក្រសួងវប្បធម៌៖ទិវានៃក្ដីស្រលាញ់គួរជាឱកាសចែកចាយក្តីស្រឡាញ់ ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន

ថ្ងៃ​១៤ កុម្ភៈ​ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?

 ក្រសួង​កិច្ចការនារី​​បង្កើត​​កម្មវិធី​​ផ្ដល់​ឱវាទ​ ដល់​យុវជន​ សម្រាប់​​ទិវា​បុណ្យ​​នៃ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​​

 ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ៖​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ​ប្រាប់នារីៗ​កុំប្រគល់​ខ្លួនឱ្យបុរសណា​ទាំងអស់​