លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ទប់ស្កាត់កូវីដ១៩)

ក្រសួង​ការងារ​រំលឹក​ម្ចាស់​រោងចក្រ​ពង្រឹង​វិធានការ​បង្កា​រទប់​ស្កាក់​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩

ក្រសួងអប់រំរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអប់រំបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

ផ្អាកអនុញ្ញាតចូលនៃនាវាដឹកអ្នកដំណើរ ឬអ្នកទេសចរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា